Supermarkt Y.M.B.V en elk van hun respectieve dochterondernemingen, moedermaatschappijen en gelieerde bedrijven worden geacht deze website te exploiteren (“wij” of “ons”) erkent dat u erom geeft hoe informatie over u wordt gebruikt en gedeeld. We hebben dit privacy beleid opgesteld om u te informeren welke informatie we op de website verzamelen, hoe we uw informatie gebruiken en welke keuzes u hebt over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt. Lees dit privacy beleid aandachtig door. Uw gebruik van de website geeft aan dat u onze privacy praktijken, zoals beschreven in dit privacy beleid, hebt gelezen en aanvaard.

Houd er rekening mee dat de in dit privacy beleid beschreven werkwijzen van toepassing zijn op informatie die door ons of onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of agenten wordt verzameld: (i) via deze website, (ii) indien van toepassing, via onze klantenservice in verband met deze website, ( iii) via informatie die aan ons is verstrekt in onze vrijstaande winkels, en (iv) via informatie die aan ons is verstrekt in combinatie met marketingpromoties en loterijen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy praktijken op websites.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van dit Privacy beleid op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen, bij te werken, aan te vullen, te beëindigen, te verwijderen of anderszins te wijzigen. Wanneer we dit privacy beleid wijzigen, zullen we de “laatst bijgewerkte” datum bovenaan dit privacy beleid herzien.

Als u ons informatie verstrekt of de website op enigerlei wijze opent of gebruikt nadat dit privacy beleid is gewijzigd, wordt u geacht onvoorwaardelijk te hebben ingestemd met en akkoord te gaan met dergelijke wijzigingen. De meest recente versie van dit privacy beleid is beschikbaar op de website en vervangt alle eerdere versies van dit privacy beleid.

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice via info@y-go.nl