ALGEMENE VOORWAARDEN Supermarkt M.Y. B.V.

Deze Algemene voorwaarden kunnen veranderen

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Uw gebruik van www.y-go.nl na een dergelijke wijziging vormt uw instemming om de gewijzigde voorwaarden te volgen en eraan gebonden te zijn. Om deze reden raden we u aan deze voorwaarden en bepalingen door te nemen wanneer u deze website gebruikt.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Supermarkt M.Y. B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor, schade aan of virussen die kunnen infecteren, uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen die worden veroorzaakt door of voortvloeien uit uw toegang tot, gebruik van of browsen op deze website of het downloaden van alle materialen, via deze website.

IN GEEN GEVAL ZAL SUPERMARKT M.Y. B.V., NOCH HUN RESPECTIEVE AMBTENAREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, PARTNERS, AGENTEN, OPVOLGERS, VERKLARING, KLEINHANDELARTIKELEN OF ENIGE PARTIJ BETROKKEN BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF OVERDRACHT VAN DEZE WEBSITE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE PARTIJ VOOR INDIRECTE, DIRECTE , SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIE WELKE VOORTVLOEIT UIT VERLOREN WINST, VERLOREN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN BEDRIJVEN) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK, ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, ELKE WEBSITES GEKOPPELD NAAR DEZE WEBSITE OF DE MATERIALEN, INFORMATIE OF DIENSTEN OP OF ALLE DERGELIJKE SITES, OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN OF DEZE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE BOVENSTAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE WET. RAADPLEEG UW PLAATSELIJKE WETGEVING VOOR ELK DERGELIJKE VERBOD.
IN HET GEVAL VAN ENIG PROBLEEM MET DEZE WEBSITE OF ENIGE INHOUD, STEMT U ERMEE IN DAT UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID IS OM DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN. Deze site kan onnauwkeurigheden, fouten of typografische fouten bevatten.

www.y-go.nl garandeert niet dat de inhoud ononderbroken of vrij van fouten zal zijn.

Auteursrecht en handelsmerk

Tenzij anders aangegeven, is het materiaal op deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, illustraties, software, audioclips, videoclips, animatiebestanden, onderworpen aan de copyright- en handelsmerkrechten van Supermarkt M.Y. B.V.. Bijgevolg mag het materiaal op deze website niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepost, verzonden, verspreid, geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Supermarkt M.Y. B.V.. Alle rechten voorbehouden.

Producten, inhoud en specificaties

Alle functies, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten die op deze website worden beschreven of afgebeeld, kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bepaalde gewichten, afmetingen en soortgelijke beschrijvingen zijn bij benadering en worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. We doen alle redelijke inspanningen om de kenmerken van onze producten, inclusief de toepasselijke kleuren, nauwkeurig weer te geven;
de werkelijke kleur die u ziet, is echter afhankelijk van uw computersysteem en we kunnen niet garanderen dat uw computer dergelijke kleuren nauwkeurig weergeeft. Het opnemen van producten of services op deze website op een bepaald moment betekent niet of garandeert dat deze producten of services te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om alle toepasselijke lokale, provinciale en internationale wetten met betrekking tot het bezit, gebruik en de verkoop van elk item dat u via deze website hebt gekocht, na te leven en na te leven. Door een bestelling te plaatsen, verklaart u dat de bestelde producten alleen op een wettige manier zullen worden gebruikt.

Verzendbeperkingen

Wanneer een bestelling wordt geplaatst, wordt deze naar een door de koper aangewezen adres verzonden, op voorwaarde dat dit afleveradres voldoet aan de verzendbeperkingen op deze website. Alle aankopen op deze website zijn gemaakt op basis van een verzendcontract. Als gevolg hiervan gaan het risico van verlies en eigendomsrechten voor artikelen die u van deze website hebt gekocht, over op u bij levering van de artikelen aan de vervoerder. U bent verantwoordelijk voor het indienen van eventuele claims bij vervoerders voor beschadigde en / of verloren zendingen.

Plichten en belastingen

U bent verantwoordelijk voor invoerrechten en belastingen buiten Nederland. Alle artikelen die in het buitenland worden ingevoerd, zijn onderworpen aan douanecontrole en beoordeling van de rechten en heffingen in overeenstemming met de nationale wetgeving van dat land.

Mijn account

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account- en wachtwoordinformatie en u gaat ermee akkoord om de verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en wachtwoord. Deze website en Supermarkt M.Y. B.V. behouden zich het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen om inhoud te verwijderen of te bewerken of om bestellingen te annuleren. Door een bestelling te plaatsen, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat u www.y-go.nl voorziet van juiste, waarheidsgetrouwe informatie en dat u de bevoegdheid hebt om de bestelling te plaatsen.

Retourneren en restitutiebeleid

Nieuwe, ongebruikte, non-food, volle-prijs-artikel die in de webwinkel is gekocht, kan binnen 14 dagen na aanschaf worden ingewisseld met een originele bon. Na 14 dagen mag de koopwaar niet worden geruild. Alle goederen moeten worden geretourneerd in verkoopbare staat, anders is een ruil niet toegestaan. We behouden ons het recht voor om elke vorm van uitwisseling te weigeren zonder de originele bon.

Electronische Communicatie

Wanneer u deze website bezoekt en / of een e-mail naar ons verzendt, stemt u ermee in elektronische berichten van ons te ontvangen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere berichten die wij u elektronisch hebben toegezonden, voldoen aan enige wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk is

Uitsluitingen van garanties

Supermarkt M.Y. B.V. biedt geen vertegenwoordiger of garantie met betrekking tot de goede staat van functioneren van deze website, de geschiktheid voor gebruik ervan of het gebruik ervan zal ononderbroken of vrij van fouten zijn. Alle informatie of materiaal op deze website en zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid, kwaliteit, duurzaamheid of geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.